U bevindt zich op: WMS / Actueel

Actueel

Heroverweging concept-wetsvoorstel instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting

donderdag, 13 juli 2017

Op 11 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het concept-wetsvoorstel over een wijziging van de Wms in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het...

Internetconsultatie actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

woensdag, 12 juli 2017

Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. De voorstellen in dit concept-wetsvoorstel hebben betrekking op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen...

Uitbreiding bevoegdheden PMR door wijzing Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

woensdag, 21 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende...

Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

woensdag, 21 juni 2017

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het...

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

dinsdag, 23 mei 2017

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.   Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn...

Fusie of sluiting van de school? Vernieuwde Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven

dinsdag, 11 april 2017

Als een bevoegd gezag een fusie overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wms een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie. De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat...

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

dinsdag, 4 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 maart 2016. Naar...

website: Netcreators