U bevindt zich op: WMS / Actueel

Actueel

Uitbreiding bevoegdheden PMR door wijzing Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

woensdag, 21 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende...

Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

woensdag, 21 juni 2017

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van...

Geen reactie gehad op uw aanvraag?

dinsdag, 20 juni 2017

Door een fout in de programmatuur kan het zijn dat een aantal aanvragen voor Quickstarts Medezeggenschap of vragen via het vragenformulier niet bij het project Versterking medezeggenschap zijn binnengekomen. Heel vervelend, want u wilt natuurlijk zo...

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

dinsdag, 23 mei 2017

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.   Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn...

Fusie of sluiting van de school? Vernieuwde Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven

dinsdag, 11 april 2017

Als een bevoegd gezag een fusie overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wms een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie. De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat...

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

dinsdag, 4 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 maart 2016. Naar...

Jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2016 gepubliceerd

dinsdag, 7 maart 2017

Dit jaarverslag brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) in het kalenderjaar 2016 en geeft een overzicht van de uitspraken die de Commissie in 2016 heeft gedaan. Het jaarverslag...

website: Netcreators