U bevindt zich op: WMS / Actueel

Wet Huis voor Klokkenluiders

maandag, 11 juli 2016

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verbetert de mogelijkheden voor werknemers om een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang te melden. Ook beschermt de wet de melder beter tegen benadeling.
Bij organisaties waar 50 of meer mensen werkzaam zijn, is de werkgever verplicht een procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

De VO-raad heeft zijn modelklokkenluidersregeling aangepast aan de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders. Het Huis heeft ook een modelregeling maar daarin wordt geen rekening gehouden met ouders en leerlingen.

Meer informatie

website van de VO-raad
website Huis voor Klokkenluiders

Downloaden

Informatie- en implementatiepakket voor de private en de semipublieke sector wet Huis voor Klokkenluiders

website: Netcreators