U bevindt zich op: WMS / Actueel

Fusie of sluiting van de school? Vernieuwde Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven

dinsdag, 11 april 2017

Als een bevoegd gezag een fusie overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wms een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie.

De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat beschreven in de Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school. Ook staat in de Handreiking wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de (G)MR afwijst.

Deze handreiking is opgesteld door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op verzoek van de staatssecretaris van OCW en in overleg met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het onderwijsveld. De handreiking is geactualiseerd in april 2017.

De beschreven procedure is gebaseerd op de huidige Wms en op de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De handreiking bevat ook een overzicht van de relevante wetgeving en rechtspraak.

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie en over actuele ontwikkelingen vindt u op de themapagina medezeggenschap bij fusie in het funderend onderwijs op de website van Onderwijsgeschillen.

website: Netcreators