Instemming of advies?

Instemming of advies

Het overzicht "instemming of advies" is geheel conform de Wet medezeggenschap op scholen. U kunt het hier bekijken of downloaden en vervolgens vergelijken met uw eigen "oude" reglement. In de Memorie van Toelichting worden de uitgangspunten van de WMS weergegeven en wordt aangegeven dat afwijking van de wettelijke verdeling kan op initiatief en met instemming van 2/3 deel van de (g)mr.