U bevindt zich op: WMS /Modelreglementen en -statuten / Modelstatuten

Modelstatuten MR en OPR samenwerkingsverband passend onderwijs jan. 2017

De modelstatuten voor de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ook door Onderwijsgeschillen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.

Deze modelstatuten zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband PO
Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband VO

website: Netcreators