U bevindt zich op: WMS /Toolkit en Publicaties / Publicaties

Publicaties over de Wms

Hieronder vindt u enkele belangrijke publicaties over de Wet medezeggenschap op scholen.

Meer publicaties vindt u op de website van Onderwijsgeschillen bij publicaties over medezeggenschap

Publicaties in het kader van het Project Versterking medezeggenschap:

Geactualiseerd Zakboek medezeggenschap Wms

foto zakboek

Er is een nieuwe geactualiseerde versie van het Zakboek medezeggenschap Wms verschenen. Deze bewerkte 7e druk is aangepast aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017.

Het Zakboek is bedoeld voor iedereen in het onderwijs - van leerling tot schoolbestuur - die vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer wil weten over de medezeggenschap op school. Het boekje kost  € 5,-.
Uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.
Ga naar het bestelformulier Zakboek medezeggenschap Wms.


De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht (3e druk)

foto wms toegelicht

Voor het goed functioneren van de medezeggenschap op school is van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Kennis van de Wms is daarom essentieel.  De auteur, mr. dr. J. Sperling,  geeft in bovengenoemd boek, een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, een uitvoerig artikelsgewijze toelichting op de Wms. \
De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft. Aangepast aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017.

ISBN 978-90-824256-3-5, november 2016. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het bestelformulier Wet medezeggenschap op scholen toegelicht.


De evaluatie van de Wms in 2 minuten

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS

In opdracht van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen hebben twee deskundigen, mr. drs. F. Brekelmans en mr. dr. J. Sperling de knelpunten die de geschillencommissie en het onderwijsveld in de praktijk ondervinden geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan.
ISBN 978-90-817231-0-7, augustus 2011. Prijs €18,- inclusief verzendkosten.
Klik hier voor het bestelformulier. En lees hier meer over deze publicatie.

Onderzoeksrapport 'Een geschil is geen ruzie'

Stichting Onderwijsgeschillen heeft in samenspraak met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, opdracht gegeven aan dr. R. van Schoonhoven van bureau Actis Advies, tot het doen van onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de LCG WMS: wat speelt zich af op school en tussen geschilpartijen tijdens en na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS (wat zijn verbeterpunten voor de geschillencommissie) en in het kader van de evaluatie van de WMS (wat zijn verbeterpunten voor de Wet medezeggenschap op Scholen) die in 2011 gehouden wordt.Het rapport ‘Een geschil is geen ruzie’ is vrijdag 8 oktober 2010 gepresenteerd tijdens een symposium waaraan vertegenwoordigers van de landelijke onderwijsorganisaties en het ministerie deelnamen. Op het symposium gaven de LCG WMS en de Stichting een reactie en is voorts gediscussieerd over de mogelijke verbeterpunten. De bevindingen worden betrokken bij de evaluatie van de WMS in 2011. Het rapport kunt u hier downloaden.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, heeft op 16 november 2010 een beleidsreactie gegeven op het rapport. Haar reactie kunt u hier lezen.


Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport / Johan Bokdam, José Bal, Jos de Jonge
Zoetermeer: Research voor Beleid, 2012. - 99 p.
Onderzoek, verricht door Research voor Beleid in opdracht van het Ministerie van OCW, met een evaluatie van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft op 30 maart 2012 het rapport met een beleidsreactie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie laat zien dat de WMS in de praktijk de gewenste effecten heeft, maar dat in de uitvoering verbetering is te realiseren. Het wettelijk kader van de WMS voldoet. Klik hier voor het eindrapport van Research voor Beleid.

Publicaties over invoering Wms

Ga naar Publicaties over invoering Wms

Capita selecta

De Capita selecta is ontwikkeld tijdens de invoering de van Wms. De Capita selecta bevat informatieve inleidingen over onderwerpen met betrekking tot de medezeggenschap. Deze onderwerpen zijn thematisch en gaan wat dieper in op bepaalde problemen en mogelijke oplossingen.

Ga naar Capita selecta

website: Netcreators