U bevindt zich op: WMS /Toolkit en Publicaties / Toolkit

Toolkit

26-01-17

Tips voor MR-leden

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. De twee winnende tips hebben we hier al gepubliceerd, maar er waren meer goede suggesties. We geven een overzicht van alle goede en praktisch bruikbare tips. U vindt de tips in de toolkit: Tips voor MR-leden

30-05-16

Handreiking oprichting MR voor personeel in het samenwerkingsverband

Elk samenwerkingsverband passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor het personeel (MRp) vormen. Veel samenwerkingsverbanden hebben dat nog niet gedaan. Om deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft het project Versterking medezeggenschap een handreiking samengesteld voor de oprichting en opzet van een MRp.

Downloaden: Handreiking voor de oprichting en opzet van een MR voor personeel in het samenwerkingsverband

04-04-16

MR Handboek voor leerlingen in de MR

LAKS, de landelijke organisatie voor scholieren, heeft een ’survivalgids’ voor leerlingen in de medezeggenschapsraad opgesteld. Het is een handig naslagwerk over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en over de benodigde skills, met tips&tricks en praktijkvoorbeelden. De gids bevat ook checklists bij de belangrijkste onderwerpen waar je als leerling in de MR mee te maken kunt krijgen. Je kunt het handboek downloaden of gratis bestellen bij LAKS via info@laks.nl.

Downloaden: MR Handboek, survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad

22-02-16

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een opgesteld waarin de stappen worden beschreven die de MR kan zetten in de adviesprocedure bij sluiting van een school of in de instemmingsprocedure bij fusie van de school. Ook staat erin wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst. 

15-04-15

Handreiking Sociale Media en Medezeggenschap

Handreiking voor de MR die sociale media wil inzetten. Sociale media zijn inzetbaar als aanvullend communicatiemiddel naast traditionele MR-kanalen als mededelingen in de nieuwsbrief, tijdens de teamvergadering, een prikbord in de personeelskamer en dergelijke. Sociale media hebben hun eigen attentiewaarde.

Downloaden: 
Handreiking Sociale Media en Medezeggenschap

01-04-15

Aandachtspunten relatie ondersteuningsplanraad en MR’s

Tussen de ondersteuningsplanraad (OPR) en medezeggenschapsraden in het samenwerkingsverband bestaan nauwe banden. Hoe kan de relatie tussen de OPR en de MR’s in het samenwerkingsverband concreet worden vormgeven? Het project Versterking medezeggenschap en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs hebben daartoe een aantal aandachtspunten en ideeën op een rij gezet.

Downloaden: 
Aandachtspunten relatie OPR-MR.

website: Netcreators