U bevindt zich op: WMS /Versterking medezeggenschap / Projectorganisatie

Projectorganisatie

De organisatie van het project Versterking medezeggenschap ligt in handen van de afgevaardigden van de dragende organisaties.

Dit zijn:

  • VO-raad: Dennis van Velzen
  • PO-Raad: Marleen Weijzen 
  • AVS: Paul van Lent
  • AOb: Marcel Koning
  • CNV Onderwijs: Wouter Prins
  • FvOv: Remko Littooij   
  • LAKS: Louis Stassen
  • Ouders & Onderwijs: Kaja Sariwating
  • VOO: Janny Arends

Projectleider: Kitty Ramakers
Projectsecretariaat: Nicole van der Pot
Penvoerder: AOb

Het project Versterking medezeggenschap wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot 1 januari 2019. 

website: Netcreators