U bevindt zich op: WMS /Versterking medezeggenschap / Publicaties over het project

Publicaties over het project Versterking medezeggenschap

 • Al tien jaar toonaangevend, WMS congres 2016
  Het WMS congres is al sinds 2007 dé gelegenheid voor (g)mr-leden informatie te verzamelen, kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het congres op 9 november 2017 verwelkomde Hilde Mertens de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, Kitty Ramakers.
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 8, dec. 2016.
 • Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap, Philippe Abbing neemt afscheid
  Philippe Abbing blikt bij zijn afscheid als programmaleider van het project Versterking Medezeggenschap terug op een boeiende periode. Kitty Ramakers wordt per 1 augustus 2016 de nieuwe programmamanager.
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 6, sept. 2016.
 • Programmamanager Versterking medezeggenschap neemt afscheid
  Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap
  Hij heeft bijna 2,5 jaar leiding gegeven aan het project Versterking medezeggenschap van de ouder- en onderwijsorganisaties. Per 1 augustus neemt hij afscheid en wordt hij rayonbestuurder bij de AOb. Philippe Abbing blikt terug op een boeiende periode.
  Persbericht afscheidsinterview Philippe Abbing
 • Extra budget OCW medezeggenschapstrainingen
  Het ministerie van OCW heeft het project Versterking Medezeggenschap extra budget toegezegd voor de training en begeleiding van medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Website Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)

 • Meld u aan voor gratis Quickstart Medezeggenschap
  In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW opnieuw extra budget ter beschikking gesteld om bestuurders en leden van medezeggenschapsraden samen een training te laten volgen. Website VOS/ABB
 • Wat gaat goed, wat gaat beter, verkennend onderzoek naar medezeggenschap
  Het verkennend onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs maakt deel uit het project Versterking Medezeggenschap.
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 5, sept. 2015.
 • Videoboodschap Janny Arends (VOO)
  Janny Arends geeft aan dat de VOO gekwalificeerde trainers levert voor de quickstart MZ en kondigt aan dat zij een workshop op het WMS Congres 11-11-2015 geeft.
 • Schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap: Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
  In deze videoboodschap benadrukt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, dat het belang van goede medezeggenschap niet te onderschatten is. Besturen en mensen in de school moeten samen optrekken. Het gaat om een proces van jezelf voortdurend scholen en bekwamen.

 

 • Ambitiegesprek: geen alledaags gekibbel
  Projectleider Philippe Abbing in Het Onderwijsblad (AOb): "Ambitiegesprekken slaan echt aan. Geen alledaags gekibbel over de gang van zaken op school, maar een goed gesprek tussen directie en MR-leden over het proces."
  Lees hier het hele artikel.
 • Versterking medezeggenschap aanwezig op de dag van het onderwijsbestuur 

Samen kom je nog verder!

 • Ambitiegesprek, probeer het eens
  Goede samenwerking is de kern van geslaagde medezeggenschap, maar zulke samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Zowel de MR als de overlegpartner kunnen er meer uithalen als ze eens iets nieuws proberen: het ambitiegesprek.
  Bericht op www.infomr.nl
 • Schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap: AVS-voorzitter Petra van Haren

 • Goed begin voor het nieuwe schooljaar: Quickstart Medezeggenschap
  Artikel in MR magazine (nr. 3, april 2015) door Leonie de Bruin over de Quickstart Medezeggenschap.
  In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap kunnen MR's zich opgeven voor een dag- of avonddeel van 4 uur met trainer op kosten van het ministerie van OCW. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen over bijvoorbeeld de jaarplanning, een communicatieplan of over de communicatie met de achterban. Onderdeel van de Quickstart is een bijeenkomst met de bestuurder om met elkaar de wederzijdse ambities te bespreken. Lees hier hele artikel.
 • Van opbouwende kritiek wordt onderwijs beter
  Bericht op de website van de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) over het project en de videoboodschap van Dekker. Dekker is een groot voorstander van sterke medezeggenschapsraden. In zijn videoboodschap steekt hij niet onder stoelen of banken dat het onderwijs van opbouwende kritiek écht beter wordt. Dekker vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden elkaar inspireren en roept de leden dan ook op tips en ideeën met elkaar te delen.
  Het bericht is ook geplaatst op de website van CNV Onderwijs.

 • Versterking medezeggenschap
  Bericht in Nieuwsbrief Primair Onderwijs nr. 91 van het Ministerie van OCW over de handreikingen en de mogelijkheid kosteloze begeleiding en advies op maat aan te vragen.
 • Het ambitiegesprek tussen bestuur en GMR of tussen directeur en MR
  In: MR Nieuwsbrief januari 2015, uitgave van CNV Onderwijs.
  Bericht over het ambitiegesprek. Het ambitiegesprek is een jaarlijks terugkerend gesprek om de verwachtingen van bestuur, directeur, GMR of MR naar elkaar uit te spreken. Het is ook een evaluatie- en planningsgesprek voor het komende schooljaar. In het 'project versterking medezeggenschap' is het ambitiegesprek de start van een voornemen om de rol van medezeggenschap een impuls te geven. Ga naar het hele bericht.
 • Gratis advies en begeleiding
  Artikel geschreven door Frederik Smit in: MR magazine, nr. 8, december 2014.
  In het artikel licht programmaleider Philippe Abbing toe, wie in aanmerking komt voor advies en begeleiding en hoe dat in zijn werk gaat.
  Lees hier het hele artikel.
 • Schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap: Sander Dekker
  Sander Dekker (staatssecretaris OCW) benoemt het nut van het project versterking medezeggenschap.

 

 

  

 • Hoe zorgen we voor een constructiever overleg met ons bestuur?
  In: Schooljournaal, nummer 21, december 2014, uitgave van CNV Onderwijs.
  Lees hier het hele artikel.
 • Inleiding Philippe Abbing tijdens WMS congres 2014

 

 • Achtste WMS-congres: Het kan nog beter
  Artikel op infomr.nl, met aandacht voor het project Versterking Medezeggenschap.
  "De bedoeling is vooral dat mr-leden en bestuurders kritisch kijken naar hun eigen gedrag, aldus projectleider Philippe Abbing. Als er wederzijds begrip is voor ieders positie en achtergrond dan valt er met constructief overleg veel resultaat te behalen."
 • Handreikingen voor goede medezeggenschap gepubliceerd
  Artikel op de website van de VO-raad en de PO-Raad, over de Handreikingen goede medezeggenschap, het project Versterking medezeggenschap en de ondersteuningsmogelijkheden in het kader van het project. Ook andere aan het project deelnemende organisaties besteedden naar aanleiding van het WMS congres 2014 aandacht aan het project en de handreikingen, zoals de AOb, de AVS, de FvOV, de VOO en de Landelijke Ouderraad.
 • Campagne medezeggenschap
  MR magazine (uitgave Kluwer, nr. 5, september 2014) Website MR magazine
  Lees hier het hele artikel.
 • Versterk de positie van de medezeggenschapsraad
  In: Direct, vakblad voor Schoolleiders juni 2014, uitgave van CNV Onderwijs.
  Lees hier het hele artikel.
 • De MR: sparring partner voor het bestuur, door Mirjam Janssen
  In: Podium, platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs, nr. 5 (juni 2014), Uitgave PO-Raad.
  Lees hier het hele artikel.
 • Versterking van medezeggenschap in het funderend onderwijs
  In: School en Wet, nr. 3, 2014, door dr. J. Sperling en drs. N.W. Foppen.
  In 2012 is de wet Wms geëvalueerd. Hieruit bleek dat de uitvoering van medezeggenschap in het funderend onderwijs goed functioneerde. Maar er kwamen ook knelpunten aan het licht. Deze knelpunten zullen deels door initiatieven in het veld worden opgelost en deels door de wijzigingen in de Wms en onderwijswetten. Deze oplossingen worden in het artikel beschreven.
  Lees hier het hele artikel.
 • Goede medezeggenschap, dat doe je zo
  In: InfoMR, nr. 4, 2014.
  Lees hier het artikel op de site infomr.nl.

 • Code helpt voor betere uitvoering medezeggenschap
  In: InfoMR, nr. 2, 2013
  Lees het artikel op infomr.nl

 • Brief vaste commissie OCW, 14 mei 2013
  Brief van de AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AVS over de Code goede medezeggenschap, gestuurd aan de Vaste Commissie voor OCW van de Tweede Kamer.
  Lees hier de brief.

website: Netcreators