U bevindt zich op: WMS / Wet medezeggenschap op scholen

Wet medezeggenschap op scholen

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is op 1 januari 2007 van kracht geworden. Het doel van de wet was de posities van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken.

De Wms verving de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO 1992). De tekst van de WMO zoals die gold op 31 december 2006 vindt u hier. De toelichting bij het oorspronkelijk wetsvoorstel WMO 1992 vindt u hier

website: Netcreators