Actueel

ma 5 september 2022

Op woensdag 16 november 2022 vindt het 16e WMS congres ‘knap staaltje medezeggenschap’ plaats. Het congres vindt plaats in de ReeHorst in Ede en deels online via Let’s get digital.

wo 17 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Een aantal artikelen is vernummerd vanwege de inwerkingtreding van de WVO 2020. Er is daarnaast een inhoudelijke wijziging van artikel 4a Wms, als gevolg van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

di 12 juli 2022

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs aangenomen. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden in het onderwijs. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement aangenomen dat de Wms wijzigt.