Actueel

wo 18 mei 2022

Vandaag publiceerde Stichting Onderwijsgeschillen het Jaarverslag Medezeggenschap 2021. Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

afbeelding bij bericht over uitspraak LCG WMS over fusiebsluit
wo 12 januari 2022

De ouder/leerlinggeleding van de MR heeft een beroep gedaan op de nietigheid van het fusiebesluit op grond van het BW. De Commissie is niet bevoegd om het beroep van de OLMR op de nietigheid op basis van het BW te beoordelen.

foto schoolplein bij artikel over wijziging Wms
ma 29 november 2021

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs maakt nieuwe verticale scholengemeenschappen mogelijk. Om de vertegenwoordiging van de vo-school in de ondersteuningsplanraad (OPR) te regelen, wordt ook de Wms gewijzigd.