Actueel

Vandaag organiseert Onderwijsgeschillen het 16e WMS-congres! Ruim 200 bezoekers genieten online en in de Reehorst in Ede van een mooi programma waaraan alle belangenorganisaties in het onderwijs bijdragen.

wo 16 november 2022

Op woensdag 16 november 2022 vindt het 16e WMS-congres ‘knap staaltje medezeggenschap’ plaats. Het congres vindt plaats in de ReeHorst in Ede en deels online via Let’s get digital. Een dag vol inspirerende workshops!

wo 12 oktober 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Een aantal artikelen is vernummerd vanwege de inwerkingtreding van de WVO 2020. Er is daarnaast een inhoudelijke wijziging van artikel 4a Wms, als gevolg van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

wo 17 augustus 2022

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs aangenomen. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden in het onderwijs. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement aangenomen dat de Wms wijzigt.

di 12 juli 2022

Het 16e WMS congres, bestemd voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap, vindt plaats in de ReeHorst in Ede én online. Het programma is bekend, hier leest u er iets meer over.

di 5 juli 2022

Vandaag publiceerde Stichting Onderwijsgeschillen het Jaarverslag Medezeggenschap 2021. Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

wo 18 mei 2022
foto schoolplein bij artikel over wijziging Wms

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs maakt nieuwe verticale scholengemeenschappen mogelijk. Om de vertegenwoordiging van de vo-school in de ondersteuningsplanraad (OPR) te regelen, wordt ook de Wms gewijzigd.

ma 29 november 2021

Vandaag is het jaarlijkse WMS congres. Het congres is geheel online, waarmee de ruim 250 deelnemers ruimschoots tegemoet komen aan de slogan van dit jaar: “Wendbare medezeggenschap”!

wo 24 november 2021

De Ondernemingskamer heeft op 1 juni 2021 het beroep verworpen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in een instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden.

wo 9 juni 2021
Afbeelding bij artikel over niet-ontvankelijkheid geschillen Wms

In het aprilnummer van MR magazine legt Hilde Mertens uit aan welke voorwaarden een verzoek aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) moet voldoen. Als het verzoek daar niet aan voldoet, bestaat de mogelijkheid dat de Commissie het verzoek niet-ontvankelijk verklaart.

di 1 juni 2021