Actueel

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs aangenomen. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden in het onderwijs. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement aangenomen dat de Wms wijzigt.

di 12 juli 2022

Het 16e WMS congres, bestemd voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap, vindt plaats in de ReeHorst in Ede én online. Het programma is bekend, hier leest u er iets meer over.

di 5 juli 2022

Vandaag publiceerde Stichting Onderwijsgeschillen het Jaarverslag Medezeggenschap 2021. Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

wo 18 mei 2022
afbeelding bij bericht over uitspraak LCG WMS over fusiebsluit

De ouder/leerlinggeleding van de MR heeft een beroep gedaan op de nietigheid van het fusiebesluit op grond van het BW. De Commissie is niet bevoegd om het beroep van de OLMR op de nietigheid op basis van het BW te beoordelen.

wo 12 januari 2022
foto schoolplein bij artikel over wijziging Wms

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs maakt nieuwe verticale scholengemeenschappen mogelijk. Om de vertegenwoordiging van de vo-school in de ondersteuningsplanraad (OPR) te regelen, wordt ook de Wms gewijzigd.

ma 29 november 2021

Vandaag is het jaarlijkse WMS congres. Het congres is geheel online, waarmee de ruim 250 deelnemers ruimschoots tegemoet komen aan de slogan van dit jaar: “Wendbare medezeggenschap”!

wo 24 november 2021
foto bij 15e WMS congres

Neem online deel aan het WMS congres op 24 november a.s. 

 

di 16 november 2021

De Ondernemingskamer heeft op 1 juni 2021 het beroep verworpen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in een instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden.

wo 9 juni 2021
Afbeelding bij artikel over niet-ontvankelijkheid geschillen Wms

In het aprilnummer van MR magazine legt Hilde Mertens uit aan welke voorwaarden een verzoek aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) moet voldoen. Als het verzoek daar niet aan voldoet, bestaat de mogelijkheid dat de Commissie het verzoek niet-ontvankelijk verklaart.

di 1 juni 2021
foto bij EC bijeenkomst 24 juni

Tijdens een livestream op 24 juni a.s. presenteren Brekelmans, Huisman en Sprengers de resultaten van een onderzoek naar de begrippen 'school' en bevoegd gezag' in de context van een goede medezeggenschap. 

wo 12 mei 2021