Actueel

Vandaag publiceerde Stichting Onderwijsgeschillen het Jaarverslag Medezeggenschap 2021. Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

wo 18 mei 2022
afbeelding bij bericht over uitspraak LCG WMS over fusiebsluit

De ouder/leerlinggeleding van de MR heeft een beroep gedaan op de nietigheid van het fusiebesluit op grond van het BW. De Commissie is niet bevoegd om het beroep van de OLMR op de nietigheid op basis van het BW te beoordelen.

wo 12 januari 2022
foto schoolplein bij artikel over wijziging Wms

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs maakt nieuwe verticale scholengemeenschappen mogelijk. Om de vertegenwoordiging van de vo-school in de ondersteuningsplanraad (OPR) te regelen, wordt ook de Wms gewijzigd.

ma 29 november 2021

Vandaag is het jaarlijkse WMS congres. Het congres is geheel online, waarmee de ruim 250 deelnemers ruimschoots tegemoet komen aan de slogan van dit jaar: “Wendbare medezeggenschap”!

wo 24 november 2021
foto bij 15e WMS congres

Neem online deel aan het WMS congres op 24 november a.s. 

 

di 16 november 2021

De Ondernemingskamer heeft op 1 juni 2021 het beroep verworpen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in een instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden.

wo 9 juni 2021
Afbeelding bij artikel over niet-ontvankelijkheid geschillen Wms

In het aprilnummer van MR magazine legt Hilde Mertens uit aan welke voorwaarden een verzoek aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) moet voldoen. Als het verzoek daar niet aan voldoet, bestaat de mogelijkheid dat de Commissie het verzoek niet-ontvankelijk verklaart.

di 1 juni 2021
foto bij EC bijeenkomst 24 juni

Tijdens een livestream op 24 juni a.s. presenteren Brekelmans, Huisman en Sprengers de resultaten van een onderzoek naar de begrippen 'school' en bevoegd gezag' in de context van een goede medezeggenschap. 

wo 12 mei 2021

Onderwijsgeschillen heeft het jaarverslag 2020 over het domein medezeggenschap gepubliceerd. De  Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) maakt deel uit van dit domein.

ma 10 mei 2021
Foto bij bericht over voorstellen verbetering Wet medezeggenschap op scholen

De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft op 18 februari 2021 een brief naar minister Slob gestuurd met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

wo 3 maart 2021