Actueel

foto bij 15e WMS congres

Het 15e WMS congres vindt plaats op 24 november 2021. Het congres vindt zowel fysiek plaats in de ReeHorst in Ede, als online via het virtuele evenementenplatform Let's get digital. 

do 2 september 2021

De Ondernemingskamer heeft op 1 juni 2021 het beroep verworpen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in een instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden.

wo 9 juni 2021
Afbeelding bij artikel over niet-ontvankelijkheid geschillen Wms

In het aprilnummer van MR magazine legt Hilde Mertens uit aan welke voorwaarden een verzoek aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) moet voldoen. Als het verzoek daar niet aan voldoet, bestaat de mogelijkheid dat de Commissie het verzoek niet-ontvankelijk verklaart.

di 1 juni 2021
foto bij EC bijeenkomst 24 juni

Tijdens een livestream op 24 juni a.s. presenteren Brekelmans, Huisman en Sprengers de resultaten van een onderzoek naar de begrippen 'school' en bevoegd gezag' in de context van een goede medezeggenschap. 

wo 12 mei 2021

Onderwijsgeschillen heeft het jaarverslag 2020 over het domein medezeggenschap gepubliceerd. De  Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) maakt deel uit van dit domein.

ma 10 mei 2021
Foto bij bericht over voorstellen verbetering Wet medezeggenschap op scholen

De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft op 18 februari 2021 een brief naar minister Slob gestuurd met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

wo 3 maart 2021
foto klas bij bericht over uitspraak LCG WMS over ondersteuningsplan

Op 22 december 2020 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak in een instemmingsgeschil over de vaststelling van een ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband passend onderwijs.

wo 13 januari 2021

De modelreglementen voor de OPR zijn aangepast aan de wijzigingen van de Wms per 1 januari 2021. In artikel 18a zijn de nieuwe bepalingen over de sollicitatiecommissie bij het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband verwerkt.

ma 11 januari 2021
Foto bij bericht over wijziging wms

De wijziging van de Wms is het gevolg van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. Eén van de wijzingen betreft de sollicitatiecommissie voor de benoeming van bestuurder van het samenwerkingsverband.

za 2 januari 2021
Cover Wms toegelicht

De publicatie De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht is in september geactualiseerd. De publicatie bevat een artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

wo 2 december 2020