13e WMS congres ‘Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking’, 27 november 2019

Op 27 november vond in Ede voor de 13e keer het WMS congres plaats voor iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het thema dit jaar was ‘Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking’. Het congres werd net als in voorgaande jaren georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking Medezeggenschap. 

Plenaire gedeelte

Kitty Ramakers, projectleider van Versterking medezeggenschap verzorgde de opening. Zij gaf aan hoe belangrijk het is dat (g)mr-leden ervaringen uitwisselen en dat ze goed geïnformeerd zijn en blijven. Het project Versterking medezeggenschap levert hier een belangrijke bijdrage aan door good practices en praktische handreikingen te publiceren en ook de digitale scan is een goed hulpmiddel om te bepalen wat goed gaat en waar de (g)mr nog de nodige ondersteuning kan gebruiken. Ook kondigde Kitty de e-learning app aan die het ministerie van OCW samen met het project door Pluvo laat maken. De eerste twee trainingen worden begin volgend jaar verwacht. 
Keynote speaker dit jaar was Boris van der Ham, oud-politicus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Hij benadrukte in zijn speech het belang van democratie, goed te luisteren naar degenen die je vertegenwoordigt en de plicht ons te verenigen om ons tegen de macht op te stellen. 
Voor de luchtige toets tijdens het congres zorgde DNL theatercollectief, dat zich als fictief adviesbureau presenteerde en humorvolle tips gaf aan de deelnemers om zich te professionaliseren in de medezeggenschap. 

Workshops

Na het plenaire deel volgden de deelnemers in drie rondes de workshops, sessies en lezingen waarop zij zich van tevoren hadden ingeschreven. De in totaal 45 workshops zijn mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van alle landelijke onderwijsorganisaties,  Onderwijsgeschillen, School en Veiligheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VTOI-NVTK (de toezichthouders in het onderwijs) en enkele mr-leden. Boris van der Ham gaf bovendien een speciale masterclass over leidinggeven voor bestuurders en schoolleiders. 

De ​presentaties van de workshops en de lezingen.

Sfeerbeelden

   
Boris van der Ham, Kitty Ramakers, Hilde Mertens Keynote speaker Boris van der Ham
DNL Theatercollectief Hilde Mertens
Versterking medezeggenschap Hilde Mertens en Kitty Ramakers
De workshops