Challenge Ondersteuning medezeggenschap

Het ministerie van OCW organiseert op dit moment, samen met Versterking medezeggenschap, een challenge naar nieuwe ideeën voor de ondersteuning van medezeggenschap.

Om medezeggenschapsraden ook op andere manieren te versterken zijn we benieuwd naar nieuwe oplossingen, die eventueel samen met het project Versterking Medezeggenschap worden uitgewerkt.

Waar zijn we naar op zoek?

Om medezeggenschapsraden te ondersteunen, zijn de directies Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW op zoek naar startups en scale-ups die aanvullende oplossingen kunnen bieden. Innovatieve instrumenten en methodieken die MR-leden en bestuurders in staat stellen (sneller) te beschikken over concrete, inhoudelijke ondersteuning met de juiste diepgang op het juiste moment.  De criteria zijn als volgt:

  • Innovatief en creatief karakter
  • Met duidelijke visie onderbouwd
  • Praktische toepassingen en oplossingen
  • Eenvoudig uit te bouwen en te onderhouden
  • Wij kijken en wegen mee in hoeverre het gepitchte concept een aanvulling is op het project Versterking Medezeggenschap

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier: https://starthubs.co/ocw/Ondersteuning-Medezeggenschap