Geldstromen door de school: een goed gesprek over zeggenschap van geld in het primair onderwijs

Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Hoe benutten zij die invloed goed? En wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school? Hoog tijd voor een goed gesprek over geld op school.

Een goed gesprek over zeggenschap van geld in het primair onderwijs

Ouders & Onderwijs organiseert samen met Geldstromen door de Wijk, OBS Lucas van Leyden en Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) een goed gesprek over zeggenschap van geld in het primair onderwijs.

Dit gesprek vindt plaats op: 

15 mei 2019 om 20:00 uur bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. 

Meer informatie

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier:

Als u interesse heeft in deze bijeenkomst, kunt u zich via deze site aanmelden. De toegang is gratis.