Jaarverslag Medezeggenschap 2021: aantal geschillen bij LCG WMS blijft vrijwel gelijk

Vandaag publiceerde Stichting Onderwijsgeschillen het Jaarverslag Medezeggenschap 2021. Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Na een inleiding in het jaarverslag door Willem Bouwens, voorzitter van de LCG WMS, geeft Arne Breunesse, coördinerend secretaris medezeggenschap, een reflectie op 2021. Daarna volgt een bespreking van de zaakbehandeling en van andere activiteiten op het terrein van de medezeggenschap.
Het jaarverslag is nu digitaal beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Geschillen in 2021

In 2021 kreeg de LCG WMS 21 verzoeken om een geschil in behandeling te nemen. Dit is ongeveer even veel als in voorgaande jaren. Veel van die verzoeken werden later weer ingetrokken, omdat partijen er toch met elkaar uitkwamen. De Commissie deed 9 uitspraken. In een overzicht staan de belangrijkste overwegingen en beslissingen van deze uitspraken. Opvallend is dat geen geschil betrekking had op maatregelen rond de corona-pandemie.
Tegen één uitspraak is beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer verwierp het beroep en bevestigde uitspraak van de LCG WMS.

Onderzoek door het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen bracht in 2021 het advies ‘Aanpassing begrippen 'school' en 'bevoegd gezag' in de Wms’ uit. Dit advies is een vervolg op het advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs' dat in 2020 is uitgebracht.

Andere activiteiten rond medezeggenschap

Naast de behandeling van geschillen en het onderzoek door het Expertisecentrum draagt Onderwijsgeschillen ook op andere manieren bij aan een goede rechtsbescherming in het onderwijs. Zo organiseerde Onderwijsgeschillen –  in aangepaste vorm –  voor de 15e keer het WMS congres en verscheen een geactualiseerde versie van het veel gebruikte Zakboek medezeggenschap Wms.

Downloaden