Minister Slob op WMS congres 2018: ‘Project Versterking medezeggenschap gaat door!’

De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte dat op het WMS congres dat woensdag 7 november plaatsvond in de ReeHorst in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad op het meerjarig financieel beleid komt er dan ook aan. Daar kunnen veel raden de nodige ondersteuning bij gebruiken. Slob maakte tijdens het congres bekend dat het project Versterking medezeggenschap nog een jaar doorgaat en mogelijk nog langer.
 

Minister Slob in gesprek met MR-leden.

Het WMS congres is een jaarlijks terugkerend evenement voor leden van medezeggenschapsraden, zowel docenten, ouders en leerlingen, maar ook bestuurders en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. De organisatie, Stichting Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap, koos dit jaar voor het thema ‘Contact met de achterban’. Reden voor minister Slob om ruim een uur uit te trekken voor ‘zijn’ achterban. Tijdens het plenaire deel interviewde dagvoorzitter Hester Macrander hem. Hij ging in op de cruciale rol van de medezeggenschapsraad bij de verantwoording van scholen en besturen over de besteding van de middelen, de problemen waar ze tegenaan lopen en de ondersteuning die ze nodig hebben. Het was dan ook verheugend te horen dat het project Versterking medezeggenschap nog zeker een jaar doorgaat.

De congresdeelnemers kregen vervolgens de mogelijkheid vragen aan de minister te stellen. Ervaren knelpunten bij passend onderwijs en de samenwerking met de kinderopvang, het lerarentekort en de toenemende materiële lasten kwamen hierbij aan de orde. Na het plenaire deel volgden de deelnemers in drie ronden workshops verzorgd door een groot aantal onderwijsorganisaties. Dit jaar waren er ook leden van medezeggenschapsraden aanwezig die in een workshop een aansprekend project presenteerden aan hun ‘MR-collega’s’.

Downloaden