Modelreglementen OPR aangepast aan wijzigingen Wms per 1 januari 2021

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn aangepast aan de wijzigingen van de Wms per 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 moet voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie worden ingesteld, waarvan in elk geval deel uitmaken:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;
  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

In de modelreglementen OPR PO en VO is deze bepaling verwerkt in artikel 18a. Tot 1 januari 2021 bevatte artikel 18a een facultatieve bepaling.

Downloaden

Meer informatie over de wijzigingen in de Wms per 1 januari 2021