Nieuwe website sterkmedezeggenschap.nl gelanceerd

Op 25 november is de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl gelanceerd waar alle actualiteiten rondom medezeggenschap in het funderend onderwijs te vinden zijn. Deze nieuwe website biedt toegankelijke informatie over de spelregels rond de medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vind je er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Nieuwe website sterkmedezeggenschap.nl 

Voor het optimaal functioneren van het onderwijs is het belangrijk dat medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders goed op de hoogte zijn van hun taken, benodigde vaardigheden en verantwoordelijkheden in de medezeggenschap.  De nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl rangschikt de informatie voor de belangrijkste doelgroepen: schoolleiders, bestuurders en (G)MR-leden. Zo vindt iedereen meteen informatie op maat en praktische handvatten voor het medezeggenschapswerk.

Project sterk medezeggenschap 

De nieuwe website is een onderdeel van het project sterk medezeggenschap. Het project is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door CAOP. Hierbij biedt CAOP ondersteuning om alle samenwerkende organisaties van werkgevers, werknemers, ouders en leerlingen in hun kracht te zetten om de ondersteuning en versterking van medezeggenschap mogelijk te maken. Door o.a. de website verder uit te breiden en een community aan te jagen om hiermee alle doelgroepen rondom medezeggenschap in het funderend onderwijs te bereiken.