Presentatie “De praktijk van bestuur en medezeggenschap van scholen: beschouwing van de Wms en de WOR.”

Presentatie vervolgonderzoek Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: “De praktijk van bestuur en medezeggenschap van scholen: beschouwing van de Wms en de WOR.”

In 2020 is in opdracht van het Expertisecentrum het advies  ‘Medezeggenschap bij holdings in het Onderwijs’ uitgebracht van onderzoekers Frans Brekelmans (verbonden aan Actis te Rotterdam), Pieter Huisman (EUR) en Loe Sprengers (EUR). Bij de presentatie van het (concept)advies tijdens het symposium op 28 september jl. kwam de behoefte naar voren om de begrippen “bevoegd gezag” en “school” verder uit te diepen in de context van een goede medezeggenschap. 

Brekelmans, Huisman en Sprengers zijn bereid geweest dit vervolgonderzoek uit te voeren. 
Tijdens een livestream bijeenkomst presenteren zij u de resultaten en gaan zij daarover graag met u in gesprek onder voorzitterschap van Paul Zoontjens.

  • Wanneer: donderdag 24 juni tussen 13.00 – 14.30 uur
  • Vorm: livestream bijeenkomst

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij deze livestream presentatie.
Gelieve u aan te melden via een bericht aan Lilian Schouten: l.schouten@onderwijsgeschillen.
Begin juni ontvangt u dan het concept onderzoeksrapport onder embargo. 
Bij aanmelding ontvangt u kort voorafgaand aan de bijeenkomst de link voor uw interactieve deelname.