Presentaties en lezingen van het 13e WMS congres

Op 27 november 2019 vond het 13e WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met dit jaar als thema: Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. En dag met inspirende workshops en lezingen  voor iedereen die betrokken is medezeggenschap in het funderend onderwijs.  
De workshops werden mogelijk gemaakt door alle landelijke onderwijsorganisaties, Onderwijsgeschillen, School en Veiligheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, VTOI-NVTK en enkele mr-leden. Ook Boris van der Ham, de keynote speaker van de ochtend, organsieerde een masterclass. 
Hieronder treft u aantal van de presentaties van de workshops en lezingen.

Downloaden presentaties van de workshops en lezingen en de tekst van het gedicht 'De MR, echt wel'

Presentaties

03. De OPR 5 jaar in bedrijf (pdf) - Joost Vreuls, VOO

04. Scherp aan de wind met de ambtelijk secretaris als fokkenmaat  (pdf) - Ron van der Wens, VOO 

05. Wat is het effect van mijn rol in de MR op het functioneren van de MR? (pdf) - Henk Nieborg, CNV Academie

08. Geldstromen door de school (pdf) - Lobke Vlaming en Marije vd Berg 

09. De ouderbijdrage. Wie wordt het kind van de rekening? (pdf) - Sjoerd van Geffen, Ouders & Onderwijs

10. Volg het onderwijsgeld voor het (speciaal) basisonderwijs (pdf) - Jeroen Peters, VOO

11 en 29. Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking (pdf) - Geke Versprille, Remko Littooij, Henny van Bergen en Koos Beljon, FvOv

13. PO Medezeggenschap en samenwerking (pdf) - Kees Jansen, Verus

16. Verantwoorden is samenwerking (prezi) - Kim van Eijck, VO-raad en Wisselwerking

18. Het antwoord op zorgelijk ziekteverzuim bij leerlingen (pdf) - Mark Weghorst, NCJ 

20. Samen werken aan samenwerking (pdf) - Jan Stuijver, AVS

21. MR en werkdruk (pdf) - Annemieke Schoemaker, CNV Academie

23. Verbeter de samenwerking door de kennis van groepsdynamica en effectieve communicatie (pdf) - Heidi Habben Jansen

24 en 33. Basisworkshop MR (pdf) - Annemarie van Luik, AOb

26 . Let's Team up (pdf) - Katja van Wel en Philippe Abbing

31. VO Medezeggenschap en samenwerking (pdf) - Kees Jansen, Verus​

36. De veranderende rol van de medezeggenschap rondom financien (pdf) - Melanie Lassooij, CNV Academie

42. Invloed van ouders in de medezeggenschap.(blog) Resultaten van een onderzoek gehouden onder scholen in primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam - Mira Huussen 

43. Ouders in en om de school (pdf) - Arline Spierenburg, Ouders &Onderwijs

44. Actuele ontwikkelingen  (pdf) - Janine Eshuis, VOS/ABB

45. Begroting vlot en kort (pdf) - Jeroen Peters, VOO

47. Samen op weg naar de samenwerkingsschool (pdf) - Willibrord vd Besselaar en John van Engelen, Sint Bonaventura

 

Meer informatie over het 13e WMS congres