Save the date: Masterclass goede medezeggenschap voor schoolleiders

De rol van de schoolleider is belangrijk in het proces van goede medezeggenschap. Kan een schoolleider constructieve tegenspraak organiseren om in samenwerking met de MR te werken aan de kwaliteit van het onderwijs? Van belang is het om wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

In samenwerking met de AVS is een masterclass medezeggenschap voor schoolleiders opgezet. Deze masterclass wordt gegeven op  18 en op 26 februari 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur op het AVS-kantoor, Herenstraat 35 in Utrecht.

Aan bod komen o.a. rollen en verantwoordelijkheden bij medezeggenschap, afstemmen jaarplan en activiteitenplan, draagvlak creëren en de overlegvergadering.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: versterkingmedezeggenschap@gmail.com  met vermelding masterclass schoolleiders en de gewenste datum. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.