Wms gewijzigd per 1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Het gaat voor een deel om technische wijzigingen. Een aantal artikelen is vernummerd vanwege de inwerkingtreding van de Wet voortgezet onderwijs 2020.
Er is daarnaast een inhoudelijke wijziging van artikel 4a Wms, als gevolg van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Deze wijziging betreft de vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad (OPR)  van de vo-school binnen een verticale scholengemeenschap. U leest daar meer over op de pagina Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs wijzigt Wms.

Actuele wettekst en overzicht instemmings- en adviesbevoegdheden

De tekst van de Wms en het overzicht instemmings- en adviesbevoegdheden op infowms.nl zijn geactualiseerd. U vindt ze hier:

De modelreglementen en -statuten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.