Wms wordt gewijzigd: MR krijgt adviesrecht op groepsgrootte

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs en Media) heeft in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gaat aanpassen. Schoolbesturen van basisscholen moeten in de toekomst de medezeggenschapsraad om advies vragen over het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Slob benadrukt dat het advies van de MR niet vrijblijvend is. Legt een bestuur het advies naast zich neer, dan kan de MR naar de geschillencommissie.

Geen maximum aan groepsgrootte

De minister wil geen maximum stellen aan de groepsgrootte. ‘Het is aan scholen zelf om te bepalen hoe groot de groepen zijn. Scholen weten zelf het beste hoe ze hun groepen goed kunnen indelen en ik ga me daar niet in mengen’, aldus de minister.

Het zal enige tijd duren om de wet aan te passen. Daarom roept de minister schoolbesturen op om meteen te beginnen met het voeren van de gesprekken met de MR.

Lees meer op de website van de rijksoverheid

Het adviesrecht op de groepsgrootte wordt meegenomen in het wetsvoorstel over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Het kabinet beoogt deze wijziging van de Wms op 1 januari 2021 van kracht te laten worden.