Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van infowms. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website.

De informatie die is opgenomen op deze website en in andere digitale uitingen van Onderwijsgeschillen heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Onderwijsgeschillen garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Het openbaar maken van (delen van) deze website is toegestaan mits www.infowms.nl. als bron wordt vermeld met daarbij een link naar www.infowms.nl.

Privacy

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. Daarom gaan we voorzichtig, zorgvuldig en terughoudend om met uw persoonlijke gegevens. Onderwijsgeschillen werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wanneer u op deze website persoonsgegevens achterlaat door het invullen van een formulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Infowms maakt gebruik van Google Analytics. Onderwijsgeschillen heeft in overeenstemming met de AVG een verwerkersovereenkomst met Google. Wanneer u de website infowms.nl gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op door middel van functionele cookies. De gegevens die we hierdoor verkrijgen, helpen ons de gebruikerservaring te optimaliseren. IP-nummers worden geanonimiseerd voordat uw bezoek aan de website wordt verwerkt in statistieken. De cookies worden niet gebruikt om een profiel van de bezoeker aan te maken of om bezoekers te volgen. Ook worden gegevens niet aan derden gegeven. Er worden ook geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.