Good practices

Hier vindt u inspirerende voorbeelden uit de praktijk van medezeggenschapsraden die hun medezeggenschap hebben versterkt.

Heeft u een ‘good practice’: een succesvolle aanpak, een oplossing voor een probleem of een goed idee? Neem dan contact op met het project Versterking medezeggenschap. ​

 

Good practice 6: Aloysius Stichting biedt MR-leden structureel scholing

De Aloysius Stichting maakt werk van de deskundigheid van MR-leden door ze structureel scholing aan te bieden. De stichting verplicht nieuwe leden van de personeelsgeleding een basiscursus medezeggenschap te volgen.

 

Good practice 5: ‘Investeer in de onderlinge contacten’
MR-leden van het Maaslandcollege  hebben ingesteld dat ze samen eten voor de overlegvergadering. Meer onderling contact leidt tot effectiever vergaderen.

 

Good practice 4: GMR Eenbes onderzoekt werkklimaat
​​Eenbes organiseerde een onderzoek naar het werkklimaat. Er werden vragen toegevoegd aan het reguliere kwaliteitsonderzoek en bijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan.

 

Good practice 3: Oudergeleding Amadeus Lyceum maakt gebruik van mini-enquêtes
Om de mening van ouders te peilen sturen Sandra Muller en Elzeline Bergisch regelmatig korte vragenlijsten over een specifiek onderwerp naar een representatief ouderpanel.

 

Good Practice 2: MR-congres OMO een mooie traditie
​Om kennis en ervaringen te delen organiseert de GMR van de Brabantse scholenvereniging OMO elk jaar een congres voor alle MR-leden van de 33 aangesloten scholen.
 

Good Practice 1: Leerlingenraad Newmancollege kiest nieuwe MR-leden
Tot nu toe benaderde de MR-voorzitter de leerlingen voor de medezeggenschapsraad. Gevolg was dat weinig leerlingen wisten dat ze het recht hadden om mee te denken over het beleid van de school. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Vanaf nu bepaalt de leerlingenraad van het Bredase Newmancollege zelf wie er in komen.