Handreiking Geschillen voorkomen en oplossen

Helaas lukt het de (G)MR en het bevoegd gezag niet altijd overeenstemming te bereiken. Ontstaat er een geschil dan kan een van de overlegpartners dit voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Deze handreiking schetst enkele factoren die kunnen leiden tot een geschil en hoe een formele behandeling in zijn werk gaat. Het voorkomen van procedures door alsnog overeenstemming te bereiken, krijgt eveneens aandacht.

Handreiking downloaden

Bijlagen