Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de centrale diensten, zijn aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

Adres van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
tel. 030 - 2809590

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Reglement van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 

Het reglement van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS geeft inzicht over de wijze waarop de commissie werkt. Dit is van belang voor indieners van geschillen en voor de tegenpartij. Indien u een geschil wilt aanbrengen is het goed om het reglement door te nemen. Indien u vragen heeft kunt u die stellen aan info@onderwijsgeschillen.nl

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.