Modelstatuten

Alle modelstatuten zijn per 1 januari 2017 door Onderwijsgeschillen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en geldig tot op heden.

Primair onderwijs

Statuut primair onderwijs bestuur met één school (laatste aanpassing jan. 2017)
Statuut primair onderwijs bestuur met meerdere scholen (laatste aanpassing jan. 2017)

Voortgezet onderwijs

Statuut voortgezet onderwijs bestuur met één school (laatste aanpassing jan. 2017)
Statuut voortgezet onderwijs bestuur met meerdere scholen (laatste aanpassing jan. 2017)

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Statuut speciaal onderwijs (so) bestuur met één school (laatste aanpassing jan. 2017)
Statuut speciaal onderwijs (so) bestuur met meerdere scholen (laatste aanpassing jan. 2017)

Statuut voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestuur met één school (laatste aanpassing jan. 2017)
Statuut voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestuur met meerdere scholen (laatste aanpassing jan. 2017)

Toelichting

Algemene toelichting bij de diverse statuten (laatste aanpassing jan. 2017)

Modelstatuten MR en OPR samenwerkingsverband passend onderwijs jan. 2017

Deze modelstatuten zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.
De modelstatuten zijn per 1 januari 2017 door Onderwijsgeschillen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.

Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband PO (laatste aanpassing jan. 2017)
Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband VO (laatste aanpassing jan. 2017)