Organisaties voor onderwijspersoneel

Algemene Onderwijsbond (AOb)

Postbus 2875
3500 GW Utrecht
Telefoon: 0900-46 36 262
www.aob.nl / www.infomr.nl 
 

CNV Onderwijs

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030-7511003
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/
 

Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Postbus 398
3700 AJ Zeist
Telefoon: 030- 69 37 673
http://www.fvov.nl
 

Leraren In Actie. Vakbond voor leraren door leraren in het primair en voortgezet onderwijs

Telefoon: 06 2426 6948
info@lerareninactie.nl https://www.lerareninactie.nl/