Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap was een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project startte in 2014 en liep door tot 1 april 2020.

Waarom het project Versterking medezeggenschap?

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders brachten in 2014 het advies Goede medezeggenschap in het onderwijs uit. 

Dit advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in 2012. Daarin werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de wet nodig waren. Het project Versterking medezeggenschap had tot doel deze verbeteringen te realiseren. Het uitgebrachte advies vormde het uitgangspunt voor het project. Per 1 januari 2016 werd ook het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ondergebracht bij het project Versterking medezeggenschap.

Met het advies Goede medezeggenschap vragen negen organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het advies is gebaseerd op een analyse van de praktijk. Daaruit kwamen 7 thema’s naar voren die vertaald zijn naar 20 punten (gedragsankers) met normen en afspraken. Het advies bestaat uit een volledige versie met achtergronden en de juridische basis en een verkorte versie met de gedragsankers.

Het advies werd geactualiseerd in 2019.

Ga naar het geactualiseerde advies Goede medezeggenschap.